התפטרות בדין מפוטר

 

סוגי פיטורים:

יש מקרים בהם אדם מגיע כבכל בוקר למקום עבודתו ונקרא אל המנהל, שם מודיעים לו על פיטוריו.

במקרים אחרים העובד מרגיש ויודע כי הוא עומד לפני פיטורים אתר סירוב המחודש.

ישנם סוגי התפטרות שונים ומגוונים, במקרי פיטורים מסוימים זכאי העובד לקבל פיצויי על פיטורו.

 

מהי התפטרות בדין מפוטר?

ישנו חוק הנקרא חוק פיצויי פיטורים, שם כתובים המקרים הבסיסיים שבהם זכאי עובד שפוטר לקבל פיצויי פיטורים.

במקרה שהעובד עבד למעלה משנה באותו מקום עבודה או אצל אותו המעסיק ולאחר שנה הוא פוטר, זכאי העובד לקבל דמי פיצויי מהמעסיק שלו.

ישנם עובדים שאינם עובדים כל השנה אלא רק בחלק מהעונות. תקופה של שלושה חודשים רצופים בשנה שבה אדם עבד שישי יום לפחות נקראת עונה. אם אדם עבד שתי עונות בשנתיים רצופות ופיטרו אותו לאחר מכן, הוא זכאי לקבל פיצויי פיטורים.

אך ישנם מקרים רבים בהם האדם לא זכאי לקבל פיצויי לפי החוק שהוזכר למעלה, ובכל זאת המעסיק מחויב להביא לו דמי פיצויים בגין פיטוריו.

 

מקרים נוספים שאדם זכאי לקבל פיצויי פיטורים:

 

פיטורים לפני סוף שנת העבודה הראשונה:

אם מעסיק החליט לפטר את העובד שלו זמן לא רב לפני סוף שנת העבודה הראשונה, הרי שהפיטורים האלה נחשבים בחוק כפיטורים שנעשו מתוך כוונה לפני סוף השנה הראשונה, כדי להימנע ממתן פיצויים לעובד, לכן אם המעביד לא הוכיח אחרת, הוא מחוי במתן פיצויים לעובד שפוטר.

 

הפסקת עבודה בעקבות מוות או פשיטת רגל של המעסיק:

אם אדם עבד אצל מעסיק מסוים, ועבודתו נפסקה בפתאומיות, בגלל מות של מעסיקו או בגלל פשיטת רגל של המעסיק שלו. במקרה כזה על המעסיק או על החברה להעניק לעובד פיצויים, על התפטרותו בעל כורחם.

 

אם עובד מתפטר בעל כורחו עקב מצבו הבריאותי:

אם אדם מתפטר בגלל מצבו הבריאותי או בגלל מצבו הבריאותי הלקוי של אחד מבני משפחתו, הדבר נקרא כאילו פוטר מבחינת החוק. במקרה הזה אם הוכח שהאדם לא היה יכול להמשיך לעבוד במצבו, באזור העבודה ובתנאיה, הוא זכאי לקבל פיצויים כאילו פוטר ממקום העבודה.

 

מוות של עובד:

אם עובד נפטר, זכאים אנשים מבני משפחתו לקבל פיצויי, כאילו הוא פוטר על ידי מעסיקיו.

האנשים המוגדרים בחוק כבני משפחתו הזכאים לפיצויי, הם:

  • בן הזוג של העובד, שגר עמו בדירתו.
  • ילדיו של העובד, אם העובד היה מפרנסם והיו גרים עמו בדירתו.
  • במקרה שבו לא היו לעובד בן זוג או ילדים, אך העובד היה מפרנס את הוריו, דרך קבע והם היו מתפרנסים מעבודתו.
  • אם בביתו של העובד גרו אחיו ואחיותיו יותר משתיים עשרה חודשים לפני פטירתו והוא היה מפרנסם העיקרי.

זאת אומרת שאם עובד נפטר, אחד מקרוביו הנקראים במקרה זה שארים, זכאים לקבל את דמי הפיצויים שהגיעו לו במידה והיה מפוטר ממקום העבודה.