מהם דיני העבודה?

תוכן עניינים

דיני העבודה הם הסדרה משפטית של יחסי העבודה במשק. דיני העבודה כוללים חוקים שונים להגנת העובד, מערכת בית דין שונה שמתעסקת רק בדיני העבודה (בתי הדין המחוזיים והארציים לעבודה שמוסדרים בחוק בתי הדין לעבודה), המערכת הזו קובעת תקדימים מחייבים, זאת לצד תקנות שונות שתפקידן להסדיר את התחום.

אם כן, החוקים השונים כוללים הגבלות ליחסים החוזיים שיכולים להתנהל בין העובד למעביד (למשל, שכר מינימום, חיובי תשלומים מסוימים, מקסימום שעות עבודה שבועיות ועוד), חוקים אלו מכונים חוקי מגן.

החיובים שמוגדרים בחוקי המגן הם כאלו שאי אפשר לנסות לעקוף אותם באמצעות חוזים, כלומר, אי אפשר להגדיר למשל בחוזה שהסדר דמי המחלה יהיה נמוך מן הקבוע בחוק.

דוגמאות עיקריות לחוקי המגן הם חוק פיצויי פיטורין, חוק שכר מינימום, חוק עבודת נשים, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק הסכמים קיבוציים ועוד חוקרים רבים ומשמעותיים שעיצבו את פני משק העבודה הישראלי.

בנוסף מערכת בתי הדין אוכפת את ההתקשרות החוזית בין העובד למעביד בכפוף לתנאים מסוימים (במידה והצדדים התקשרו בחוזה אחיד, חוזה שמיועד לכל העובדים, החוזה לא ייאכף באותו אופן אם היה נכרת באופן פרטני עם העובד).

 

חשיבות דיני העבודה

ניתן להבין את החשיבות הגדולה בעקבות ריבוי החוקים והסנקציות שמוטלות על מי שעובר על הדינים השונים. אישור משמעותי לחשיבותם של דיני העבודה היא עיגונה של הזכות לחופש העיסוק כחלק ממערכת חוקי היסוד של המדינה בחוק יסוד חופש העיסוק.

אילו סוגיות נכללות בדיני העבודה?

כפי שניתן להסיק, למעשה כל תחום שקשור ביחסי העבודה בין עובד למעביד. ביתר פירוט, ניתן לכלול את היחסים בין עובד למעביד, את היחסים שבין ארגוני עובדים למעבידים או לעובדים פרטניים (סוגיות של חופש ההתאגדות למשל).

תחום גדול נוסף שקשור בדיני העבודה הוא ענף העבודה הקיבוצית, כלומר, כל יחסים בין עובד למעביד שנקבעים דרך ארגוני עובדים, הגבלות שנקבעות באמצעות פעילות ארגוני העובדים על חופש החוזים (כלומר, חוזים לא כפופים רק להגבלות החוקיות אלא להסכמים השונים עם ארגוני העובדים).

פעמים רבות, במאבקם של העובדים למען זכויותיהם הם מתאגדים. התאגדויות אלו, לעיתים מעלות חששות בקרב המעסיקים, לכן הם פועלים במישורים שונים על מנת לסכל את זכותם של העובדים להתאגד – דבר שגורר התערבות משפטית במסגרת דיני העבודה.

 

רלוונטיות לימינו

בתקופת הקורונה ראינו היבטים רבים שקשורים לשינויים הרבים של שוק העבודה. למשל, תקנות הקורונה שחייבו את המעסיקים ואת בתי העסק השונים לנקוט באמצעי זהירות מסוימים, הסכמים קיבוציים שהובילו לכך שקבוצות עובדים רבות נשארו במקום עבודתן או לחילופין שינו משמעותית את תנאי העבודה שלהם.

חשוב לזכור שדיני העבודה הם תחום דינמי שמשתנה בהתאם למשק. ככל שהטכנולוגיות מתחדשות וישנם אתגרים חדשים בעולם, הדבר מעורר שאלות רבות שנוגעות לסוגיות המרכזיות בדיני העבודה, למשל היחסים בין עובד למעביד, לכן דיני העבודה מעניקים תשובות.

 

תכליות דיני העבודה

דיני העבודה נועדו לשרת מטרות חברתיות. על אף שישנם אינטרסים רבים שיש לקדם במסגרת דיני העבודה, העיקרי שבהם הוא הגנה על העובדים. נקודת המוצא לתכלית זו קשורה בכך שלרוב היחסים בין עובד למעבד הם כאלו שבהם ידו של המעביד היא על העליונה.

כאשר ישנה חוסר סימטריות בין העובד למעביד, החוק רואה לנכון להגן על החלש במערכת היחסים הזו – העובד. במסגרת זו, לא יכובדו הסכמים שמרעים משמעותית תנאים לעובד, שכוללים תניות בעיתיות שלא מקובלות, שאינם כפופים להסכמים קיבוציים ועוד.

מתוקף התכלית לקדם את העובד ומתן הכוח לחזק את כוחו, זכות חשובה מאוד בדיני העבודה היא זכות ההתאגדות. זכות זו מעניקה לקבוצת עובדים (בתנאים מסוימים, בהתאם לגודל החברה, למספר המועסקים בה וכיוצא באלו) את היכולת להתאגד.

באמצעות ההתאגדות יכולים העובדים, כקבוצה, להתמודד מול הנהלת החברה ולשפר את עמדתם. בהתאם, ההתערבות החוקית להסכמים שנוצרים בעקבות משא ומתן בין התאגדות למעסיקים הנה אחרת.

 

סוגי עובדים

דיני העבודה יוצרים הבחנה בין סוגים שונים של עובדים, אשר לכל אחד מהם ישנן זכויות וחובות אחרות, ביחס לסוג ההתקשרות שלו עם חברה – עצמאיים, עובדים שעתיים, עובדים חודשיים, עובדי קבלן של חברות כוח אדם ועוד.

למשל, החובה להפריש לפנסיה לעצמאיים, לשלם קרנות השתלמות ועוד תשלומים נוספים שונה מאשר עובדים שעתיים או חודשיים. בדומה, תשלום פיצויי פיטורין במקרים רבים לא מתחייב כאשר מדובר בעצמאי, זאת לעומת העסקת עובד שעתי.

בשנים האחרונות ישנה מגמה של הרחבת ההגדרה "עובד", שכן זו מנביעה חובות מסוימות למעסיק. מגמה זו מובילה להגדרות נוספות, למשל ההגדרה מעין עובד.

לכן, ישנה חשיבות עצומה להיכרות עם דיני העבודה שכן הזכויות והחובות שישנו למעסיק לכל עובד היא שונה משמעותית ביחס לסיווג שלו.

 

ייעוץ משפטי

כפי שניתן להבין, ייעוץ משפטי נכון בדיני העבודה הוא מהותי. כל התנהלות לא נכונה עם עובדים עלולה להתפרש בתור עבירה על החוק (למשל התנהגויות רבות עלולות להיחשב אפליה, הליכי פיטורין שלא נעשים בדיוק כפי שאמורים להיעשות עלולים להוביל לתשלומי פיצויים גבוהים) ולעלות סכומי כסף גבוהים.

לכן, היעזרות בשירותיהם של עורכי דין מומחים לדיני עבודה, הנה משמעותית על מנת שבית העסק, החברה או המעביד יתנהלו בדיוק כפי שדרוש מהם. התנהלות חוקית ומדויקת לפי הוראות החוק הנה משתלמת.

 

סיכום

דיני העבודה הם חלק משמעותי מההסדרה המשמעותית של שוק העבודה. המחוקק הישראלי ראה לנגד עיניו את החשיבות החברתית של דיני החוזים וכך גם המערכת המשפטית. הסכמי עבודה פרטיים לא יכולים להיות מנוגדים לחקיקה ולהסדרים קיבוציים מסוימים. יש להכיר את דיני העבודה היטב ולהיעזר בייעוץ משפטי כדי להימנע מתשלומים רבים וסנקציות משמעותיות.

 

פטיש דין משפטי

עורכת דין משלבת ידיים
כאן בשבילכם לכל שאלה​

מוזמנים לשאול וליצור קשר בחינם בכל נושא שעולה לכם לראש.
אחזור אליכם בהקדם עם תשובה ברורה ומפורטת.

מאמרים נוספים
כך תבחרו עורך דין דיני עבודה

כאשר מדובר על בחירה של עורך דין לענייני עבודה מדובר בבחירה בעורך דין שמתמחה במערכת בתי דין אחרת מרוב עורכי הדין (מערכת בתי הדין לעבודה).

זכויות העובד במקרה של תאונת עבודה

בריאות טובה היא ללא ספק תנאי בסיסי לבניית חיים מאושרים ומלאי עניין. מסיבה זאת המדינה חוקקה חוקים בכדי להגן על בריאות העובדים אך כיום גם

דעו את זכויותיכם בעבודה

כל עובד בישראל שמועסק באופן חוקי חתום על חוזה עבודה. חוזה העבודה מפרט עד כמה שאפשר את חובותיו של העובד עבור המעסיק וגם את הזכויות