מינוי בן ממשיך אל מול צוואה – מה נחשב יותר מבחינת החוק?

תוכן עניינים

חוקי הירושה של נחלות בישראל הם שונים מהחוקים אשר מוחלים על ירושה של נדל"ן עירוני. בנחלות שקיימות בקיבוצים או במושבים, יש למנות יורש אחד שיקבל את הנחלה במלואה וייקרא בן ממשיך. בכתבה נסביר על המושג "בן ממשיך" ועל הדרכים השונות שבהן ניתן להעניק את המינוי הזה לאחד מהיורשים. 

 

מה זה בן ממשיך בנחלה במושבים או קיבוצים?

בן ממשיך הוא מי שמונה על ידי ההורים לקבל את הנחלה שלהם לאחר מותם ולתחזק ולשמור עליה, או שיש הסכמה בין היורשים על זהותו. במידה וההורים, כלומר בעלי הנחלה, לא מינו בן ממשיך, או שאין הסכמה בין היורשים לגבי זהותו של הבן הממשיך – בית המשפט יקבע את זהותו לפי מבחנים מקובלים.

ניתן למנות בן ממשיך בצורה של מתנה, התנהגות ועריכת צוואה שתציין את זהותו. מתנה היא עסקה לכל דבר ועניין שחותמים עליה הצדדים השונים, במקרה הזה היורש והמורישים. מינוי בן ממשיך בהתנהגות הוא סבוך ובעייתי לביצוע, ולכן לא נדון בו בכתבה זאת.

 

הבעייתיות של ציון בן ממשיך בצוואה

צוואה היא התחייבות לעתיד. המצווה בעצם כותב בה את חלוקת הנכסים שלו שתתרחש רק לאחר מותו. לכן, בניגוד לחוזה, עסקה או מינוי שמתרחשים עוד בחייהם של הצדדים, בכתיבה של צוואה תמיד ישנו פתח לדון בשאלה: האם רצונו של המצווה נותר על כנו או שבמהלך הזמן שעבר רצונו השתנה? שאלה זאת מאפשרת לערער על הצוואה בדרכים שלא אפשריות במקרים של עסקת מתנה או מינוי של הבן הממשיך.

 

מתי אפשרת לערער על צוואה של בן ממשיך?

מינוי של הבן הממשיך נקבע כביכול על פי היכולות שלו לתחזק ולנהל את הנחלה ולהשאיר אותה כיחידה כלכלית אחת. כיום, רבות מהנחלות שקיימות בישראל אינן מופעלות כיחידה עסקית, ואין בהן פעילות חקלאית כלל. למרות זאת, אחת העילות לביטול של מינוי בן ממשיך צוואה היא שינוי ביכולת של אותו הבן לנהל את הנחלה.

במידה והמצב של הבן הממשיך השתנה מזמן עריכת הצוואה ועד לפטירת המורשים, אפשר לערער על מינויו בטענה כי הוא אינו כשיר לנהל את המשק. בנוסף לכך, אם נכתב בצוואה תנאי לקבלת המינוי, כמו הצורך לפצות את היורשים האחרים, הרי שבמידה ואין לבן הממשיך אפשרות לפצות את היורשים האחרים, הוא לא יקבל את המינוי כבן ממשיך.

 

מינוי בן ממשיך בצוואה, מתנה או התנהגות – סיכום

מינוי של בן ממשיך הוא מושג משפטי שקשור להעברת נחלות בירושה במדינת ישראל. היורש של נחלה בישראל יכול להיות רק אדם אחד או משפחה גרעינית אחת, ולהורשה זאת קוראים בן ממשיך. ניתן למנות בן ממשיך באמצעות צוואה, מתנה או התנהגות. חשוב להעביר את הרישום של הבן הממשיך אל האגודה החקלאית הרלוונטית בהקדם האפשרי.

חוק צוואה

עורכת דין משלבת ידיים
כאן בשבילכם לכל שאלה​

מוזמנים לשאול וליצור קשר בחינם בכל נושא שעולה לכם לראש.
אחזור אליכם בהקדם עם תשובה ברורה ומפורטת.

מאמרים נוספים
מה ההבדל בין צוואה לירושה

במקרה של פטירה של אדם קרוב, בין אם חבר או קרוב משפחה, מעורבים שני גורמים גדולים אשר לא כולם מכירים לעומק את ההבדלים בניהם: צוואה